Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 – 2020

June 14th, 2018|Comments Off on Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 – 2020

Vzdelávací workshop PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu)

March 26th, 2018|Comments Off on Vzdelávací workshop PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu)

Informačný seminár PRENOS POZNATKOV A VÝMENA SKÚSENOSTÍ S IMPLEMENTÁCIOU PRV SR 2014 – 2020

March 26th, 2018|Comments Off on Informačný seminár PRENOS POZNATKOV A VÝMENA SKÚSENOSTÍ S IMPLEMENTÁCIOU PRV SR 2014 – 2020

Informačný leták SPRIEVODCA PROGRAMOM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020

March 16th, 2018|Comments Off on Informačný leták SPRIEVODCA PROGRAMOM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020

Informačný seminár IMPLEMENTÁCIA, MONITOROVANIE PROJEKTOV V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

January 25th, 2018|Comments Off on Informačný seminár IMPLEMENTÁCIA, MONITOROVANIE PROJEKTOV V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

Jarmok tradičných vidieckych produktov

November 29th, 2017|Comments Off on Jarmok tradičných vidieckych produktov

Seminár Margecany “Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4”

September 13th, 2017|Comments Off on Seminár Margecany “Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4”

Seminár Tušice “Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4”

September 13th, 2017|Comments Off on Seminár Tušice “Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4”

Agrokomplex 2017

August 14th, 2017|Comments Off on Agrokomplex 2017

Ždanianský jarmok

August 14th, 2017|Comments Off on Ždanianský jarmok

Informačný seminár “LEADER a komunitný rozvoj pre programové obdobie 2014 – 2020”

April 12th, 2017|Comments Off on Informačný seminár “LEADER a komunitný rozvoj pre programové obdobie 2014 – 2020”

Vzdelávací seminár PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (26.04.2017)

April 5th, 2017|Comments Off on Vzdelávací seminár PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (26.04.2017)