Jarmok tradičných vidieckych produktov

November 29th, 2017|Comments Off on Jarmok tradičných vidieckych produktov

Seminár Margecany “Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4”

September 13th, 2017|Comments Off on Seminár Margecany “Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4”

Seminár Tušice “Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4”

September 13th, 2017|Comments Off on Seminár Tušice “Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4”

Agrokomplex 2017

August 14th, 2017|Comments Off on Agrokomplex 2017

Ždanianský jarmok

August 14th, 2017|Comments Off on Ždanianský jarmok

Informačný seminár “LEADER a komunitný rozvoj pre programové obdobie 2014 – 2020”

April 12th, 2017|Comments Off on Informačný seminár “LEADER a komunitný rozvoj pre programové obdobie 2014 – 2020”

Vzdelávací seminár PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (26.04.2017)

April 5th, 2017|Comments Off on Vzdelávací seminár PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (26.04.2017)

Vzdelávací seminár PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (20.04.2017)

April 5th, 2017|Comments Off on Vzdelávací seminár PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (20.04.2017)

Informačný leták PRIAME PODPORY zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

March 29th, 2017|Comments Off on Informačný leták PRIAME PODPORY zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Seminár “PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020 A JEHO IMPLEMENTÁCIA”

March 16th, 2017|Comments Off on Seminár “PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020 A JEHO IMPLEMENTÁCIA”

Informačný seminár “Priame podpory a rozvoj vidieka v súvislosti s PRV SR 2014 – 2020”

March 10th, 2017|Comments Off on Informačný seminár “Priame podpory a rozvoj vidieka v súvislosti s PRV SR 2014 – 2020”

Jarmok tradičných vidieckych produktov

December 1st, 2016|Comments Off on Jarmok tradičných vidieckych produktov