STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

March 5th, 2019|Comments Off on STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

FINANCOVANIE PROJEKTOV, SYSTÉMY FINANCOVANIA, ŽIADOSŤ O PLATBU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

February 14th, 2019|Comments Off on FINANCOVANIE PROJEKTOV, SYSTÉMY FINANCOVANIA, ŽIADOSŤ O PLATBU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV ŠR a EÚ, ZÁLOŽNÉ PRÁVO, POISTENIE MAJETKU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

January 31st, 2019|Comments Off on OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV ŠR a EÚ, ZÁLOŽNÉ PRÁVO, POISTENIE MAJETKU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA PRI REALIZÁCII PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

January 23rd, 2019|Comments Off on POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA PRI REALIZÁCII PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

Jarmok tradičných vidieckych produktov

November 22nd, 2018|Comments Off on Jarmok tradičných vidieckych produktov

Konferencia “Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD”

October 11th, 2018|Comments Off on Konferencia “Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD”

Školenie ITMS2014+

September 18th, 2018|Comments Off on Školenie ITMS2014+

POVINNOSTI A POSTUPY PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

September 4th, 2018|Comments Off on POVINNOSTI A POSTUPY PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

Ždanianský jarmok 2018

August 4th, 2018|Comments Off on Ždanianský jarmok 2018

Agrokomplex 2018

July 25th, 2018|Comments Off on Agrokomplex 2018

Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 – 2020 – ZRUŠENÝ

June 14th, 2018|Comments Off on Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 – 2020 – ZRUŠENÝ

Vzdelávací workshop PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu)

March 26th, 2018|Comments Off on Vzdelávací workshop PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu)