PRENOS POZNATKOV V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE PRV SR 2014 – 2020

November 19th, 2019|Comments Off on PRENOS POZNATKOV V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE PRV SR 2014 – 2020

Ždanianský jarmok 2019

August 15th, 2019|Comments Off on Ždanianský jarmok 2019

STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

August 15th, 2019|Comments Off on STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

Agrokomplex 2019

July 25th, 2019|Comments Off on Agrokomplex 2019

STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

May 7th, 2019|Comments Off on STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

POSTUPY MAS V ZMYSLE PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER

March 25th, 2019|Comments Off on POSTUPY MAS V ZMYSLE PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER

FINANCOVANIE PROJEKTOV, SYSTÉMY FINANCOVANIA, ŽIADOSŤ O PLATBU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

March 25th, 2019|Comments Off on FINANCOVANIE PROJEKTOV, SYSTÉMY FINANCOVANIA, ŽIADOSŤ O PLATBU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

March 5th, 2019|Comments Off on STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

FINANCOVANIE PROJEKTOV, SYSTÉMY FINANCOVANIA, ŽIADOSŤ O PLATBU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

February 14th, 2019|Comments Off on FINANCOVANIE PROJEKTOV, SYSTÉMY FINANCOVANIA, ŽIADOSŤ O PLATBU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV ŠR a EÚ, ZÁLOŽNÉ PRÁVO, POISTENIE MAJETKU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

January 31st, 2019|Comments Off on OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV ŠR a EÚ, ZÁLOŽNÉ PRÁVO, POISTENIE MAJETKU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA PRI REALIZÁCII PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

January 23rd, 2019|Comments Off on POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA PRI REALIZÁCII PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

Jarmok tradičných vidieckych produktov

November 22nd, 2018|Comments Off on Jarmok tradičných vidieckych produktov