Užitočné linky

Agentúra pre rozvoj vidieka

Národná sieť rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Pôdohospodárska platobná agentúra

European Network for Rural Development (ENRD)

Partnerská dohoda

Úrad vlády SR

EIP–AGRI

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Agroinštitút Nitra, š.p.

Národné lesnícke centrum

Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.

Partneri