Informačný a vzdelávací workshop zameraný na miestny rozvoj vedený komunitou a obnovu dedín vo vidieckych oblastiach v súvislosti s PRV SR 2014 – 2020

Miesto konania: HOTEL GLAMOUR**** Termín konania: 22.-23.11.2016 Pozvánka na stiahnutie TU. Správa z aktivity TU.