Informačný seminár IMPLEMENTÁCIA, MONITOROVANIE PROJEKTOV V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020

Miesto konania: Kultúrny dom v obci Parchovany Termín konania: 07.02.2018 Pozvánka na stiahnutie TU. Správa z aktivity TU.