STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

Miesto konania: Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj, Hellova 2, 040 11 Košice Termín konania: 27.05.2019 Pozvánka na stiahnutie TU. Správa z aktivity TU.