Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice Termín konania: 24.09.2020 Pozvánka na stiahnutie TU. Správa z aktivity TU.