Udržateľnosť zelenej infraštruktúry v rámci PRV SR 2014 – 2020

Miesto konania: online Termín konania: 18.02.2021 Pozvánka na stiahnutie TU. Správa z aktivity TU.