Základné parametre výzvy v rámci PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Miesto konania: online Termín konania: 15.06.2021 Pozvánka na stiahnutie TU. Správa z aktivity TU.

Základné parametre výzvy v rámci PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov2021-07-08T13:03:53+02:00
Go to Top