STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

Miesto konania: online Termín konania: 19.11.2021 Pozvánka na stiahnutie TU. Správa z aktivity TU.