Odborná exkurzia do Maďarska zameraná na témy PRV SR 2014 – 2022

Miesto konania: obec Fony, obec Regéc, obec Háromhuta, Maďarsko Termín konania: 06.05.2022 Pozvánka na stiahnutie TU. Správa z aktivity TU.