Odborná exkurzia do Maďarska zameraná na témy PRV SR 2014 – 2022

Miesto konania: obec Karcsa, Maďarsko Termín konania: 27.06.2022 Pozvánka na stiahnutie TU. Správa z aktivity TU.