Monitorovanie projektu, poskytovanie informácií a publicita projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020 – Aktivita zrušená

June 20th, 2020|Comments Off on Monitorovanie projektu, poskytovanie informácií a publicita projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020 – Aktivita zrušená

Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2014 – 2020

June 20th, 2020|Comments Off on Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2014 – 2020

Zelená infraštruktúra, marginalizované skupiny obyvateľstva, udržateľnosť projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020

June 9th, 2020|Comments Off on Zelená infraštruktúra, marginalizované skupiny obyvateľstva, udržateľnosť projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020

Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 – 2020

June 9th, 2020|Comments Off on Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 – 2020

Zmenové konanie pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020

June 9th, 2020|Comments Off on Zmenové konanie pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020

Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020

February 25th, 2020|Comments Off on Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020

Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

February 1st, 2020|Comments Off on Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Jarmok tradičných vidieckych produktov

November 25th, 2019|Comments Off on Jarmok tradičných vidieckych produktov

PRENOS POZNATKOV V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE PRV SR 2014 – 2020

November 19th, 2019|Comments Off on PRENOS POZNATKOV V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE PRV SR 2014 – 2020

Ždanianský jarmok 2019

August 15th, 2019|Comments Off on Ždanianský jarmok 2019

STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

August 15th, 2019|Comments Off on STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

Agrokomplex 2019

July 25th, 2019|Comments Off on Agrokomplex 2019