Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 – 2020 – ZRUŠENÝ

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Košický kraj informuje o zrušení aktivity "Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 - 2020". Miesto konania: Kultúrny dom v obci Novosad Termín konania: 28.06.2018 Pozvánka na stiahnutie TU.