Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Košický kraj informuje o zrušení aktivity “Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 – 2020”.

Miesto konania:
Kultúrny dom v obci Novosad

Termín konania:
28.06.2018

Pozvánka na stiahnutie TU.