Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Košický kraj informuje o zrušení aktivity “ FINANCOVANIE PROJEKTOV, SYSTÉMY FINANCOVANIA, ŽIADOSŤ O PLATBU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020”

Miesto konania:
Kultúrny dom v obci Zemplínska Teplica

Termín konania:
28.02.2019

Pozvánka na stiahnutie TU.