Miesto konania:
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj, Hellova 2, 040 11 Košice

Termín konania:
20.03.2019

Pozvánka na stiahnutie TU.

Správa z aktivity TU.